Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo již více než 100 000 zaměstnanců a zájem o ně neklesá. Formáty zaměstnaneckých průzkumů jsou ale v dnešní době mnohem širší a pestřejší. A jako ve všem i zde platí, že každý nástroj je jen tak dobrý, jak dobře a smysluplně se s ním pracuje.

dům - oprava

V TCC online realizujeme průzkumy v moderním pojetí pro firmy jakéhokoliv rozsahu a zaměření.

Zaměstnanecké průzkumy dle obsahu

 • „Velké výroční průzkumy“ – Bývají standardizované, vycházejí z celosvětových studií a osvědčené praxe a díky tomu lze získat informace o benchmarku, historickém srovnání a trendech v čase. Umožňují hlubší analytiku a práci s daty. Bývají komplexní a přináší pohled napříč tématy, nic nám „neuteče“. Hodí se pro všechny firmy. Jen v naší režii jsme „velké“ průzkumy realizovali pro stovky firem a zájem rozhodně neklesá, ba naopak.
 • „Pulsní průzkumy“ – Jde o rychlé průzkumy, ve kterých můžeme buď sledovat jednu metriku a její vývoj v čase, nebo se naopak můžeme ptát např. každý měsíc na něco jiného a jednou za čas otázky zopakovat. Pak je možné jak mapování aktuálních témat, tak i historické srovnání ve vybraných tématech.
 • „Tematické průzkumy“ – Obvykle nepravidelné, spíše zaměřené na určité téma dle konkrétní potřeby a situace, např. ověření postojů zaměstnanců směrem k nastavení home office ve firmě, zmapování toho, jak lidé zvládají situaci pandemie, zmapování firemních hodnot a kultury, ověření vzdělávacích a rozvojových očekávání zaměstnanců apod. Jsou kratšího rozsahu, kromě zvoleného tématu pak sledujeme i metriky, které se vždy opakují. Těmi může být např. celkový pocit spokojenosti, angažovanost, eNPS apod. Tyto průzkumy jsou vhodné pro sledování sledování trendů, ale nevýhodou je nemožnost benchmarku u velmi specifických témat.
 • „Tzv. kniha přání a stížností“ – TCC online je hrdým partnerem služby Nenech to být (NNTB), která funguje jako schránka důvěry pro kontinuální sběr podnětů od zaměstnanců. Může být využita pro oznamování různých nežádoucích jevů na pracovišti, ale i pro sdílení inspirací a námětů ke zlepšení. Víte, že na základě evropské směrnice bude muset každá firma nad 25 zaměstnanců nějakou takovou to schránku mít? A máte ji?

Zaměstnanecké průzkumy dle provedení

 • Online pomocí e-mailem zaslaného linku, přes který se zaměstnanec dostane již do samotného průzkumu.
 • SMS s linkem, přes který se zaměstnanec dostane přímo do průzkumu.
 • Kartičky s přístupem (QR kódem, linkem), díky kterým se zaměstnanec přihlásí online z libovolného zařízení dle svých preferencí, bez nutnosti mít či využít vlastní e-mail.
 • Univerzální link – jeden link či QR kód pro všechny, ať už rozeslaný e-mailem či umístěný na nástěnce, nevýhodou může být možnost opakovaného vyplnění respondentem a celkově nižší kontrola nad správností dat.
 • Řešení „tužka – papír“ realizované pomocí tištěných formulářů a sběrných boxů.
 • Průzkum jako modul v rámci jiné aplikace či HR systému, např. aplikace JOBka

A víte, že:

 • Zaměstnanecké průzkumy umíme realizovat např. v čínštině, arabštině, japonštině či korejštině.
 • Dlouhodobě dosahujeme na trhu nejvyšší návratnosti, přes 80 %.
 • Kromě angažovanosti a identifikace sledujeme také důležitost otázek a témat pro účastníky průzkumu.
 • Naše průzkumy nabízí tzv. SMART zprávy, které umožní velmi rychle identifikovat nespokojené skupiny zaměstnanců i důvody jejich nespokojenosti, a tak můžete návazná opatření efektivně zacílit na ty nejohroženější. 
 • Pomocí automatické matematicko-statistické analýzy hledáme spojitosti mezi jednotlivými otázkami průzkumu a angažovaností a identifikací zaměstnanců. Dokážeme tak vypočítat, co může mít na posílení angažovanosti či identifikace největší vliv.

Zajímají Vás zaměstnanecké průzkumy více? Potřebujete poradit s realizací v podmínkách Vaší firmy? Neváhejte nás kontaktovat na info@tcconline.cz.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Martinem!

17. 02. 2022

Martin je náš finanční ředitel a jednatel, a podílí se na rozvoji firmy od úplného počátku. Čím je pro něj práce v TCC...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.