Týmové role

10–15 minut | více než 10 000 uživatelů | týmový výstup

Dotazník Týmové role sleduje míru preference různých týmových rolí a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků působících v rámci stabilních či projektových týmů. Využít jej lze nejen pro individuální diagnostiku, ale i pro získání celkového profilu za celý tým.

Dotazník vychází ze stejné koncepce jako Multifaktorový osobnostní dotazník. Koncepce dotazníku Týmových rolí předpokládá, že každý člověk zaujímá souběžně různé role a pracuje s jejich kombinacemi. Současně tyto role nemusí nutně odpovídat osobnostnímu profilu. Zatímco osobnostní charakteristiky mají spíše trvalý charakter, méně závislý na vnějších vlivech, týmové role zaujímáme vždy v kontextu konkrétního týmu, jeho potřeb a požadavků zvnějšku. Soulad nebo naopak nesoulad preferovaných týmových rolí a osobnostních charakteristik pak může vypovídat o míře osobního komfortu, s nímž se v těchto rolích pohybujeme. Dotazník základních týmových rolí pro snazší orientaci využívá částečně stejné názvy týmových rolí jako všeobecně známý Belbinův dotazník týmových rolí.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž textovou část zahrnující seřazení rolí dle preference, popis tří nejpreferovanějších rolí včetně srovnání výhod a možných rizik a v případě administrace společně s Multifaktorovým osobnostním dotazníkem rovněž srovnání týmového a osobnostního profilu a identifikaci oblastí, ve kterých lze očekávat rychlý rozvoj, a oblastí, ve kterých další rozvoj bude pravděpodobně naopak méně efektivní.

Dotazník Týmové role doporučujeme administrovat společně s Multifaktorovým osobnostním dotazníkem.

Pro tento dotazník můžete nyní zdarma využívat i týmové výstupy – klikněte pro více informací.

Ukázky výstupů

Individiální výstupy

Týmové výstupy

Manuál

Reference

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.