Výběr zaměstnanců – testy pro výběrové řízení

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Výběr zaměstnanců je nákladným podnikem pro jakoukoli firmu, přičemž platí, že čím vyšší pozice, tím jsou vyšší i náklady na výběr. Ta samá úměra platí i pro náklady na špatný výběr. Špatný vysoký manažer bude firmu pravděpodobně stát daleko více než špatná uklízečka.

TESTY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Proto je vhodné při výběru zvážit všechny možnosti, které jsou v současnosti k dispozici. Jednou z nich jsou i psychodiagnostické dotazníky a testy pro výběrová řízení. Ty mají velkou výhodu v tom, že za poměrně krátký čas a při nízkých nákladech dokáží zjistit o uchazeči velké množství informací, které bychom osobním pohovorem zjišťovali poměrně obtížně. Zároveň jsou mnohé moderní psychodiagnostické nástroje k dispozici i v online podobě, která ještě dále snižuje náklady v podobě zaměstnance, který musí jinak vyhodnocovat štosy vyplněných dotazníků.

V rámci výběrového řízení se nejčastěji uplatňují osobnostní dotazníky, v našem případě je to Multifaktorový osobnostní profil, který tvoří základ všech našich diagnostických baterií pro různé pozice. Osobnostní dotazníky dokáží s vysokou přesností určit, jak se člověk bude chovat v široké škále situací – jak například bude komunikovat s lidmi, jaký bude mít přístup k práci, jak bude dotahovat úkoly, nakolik bude inovativní a mnohé další charakteristiky.

Další široce využívanou a v dnešní době potřebnou metodou je Dotazník zvládání zátěže – stresu, který pomáhá určit, jakým způsobem se jedinec vyrovnává s obtížnými situacemi, jaký k nim zaujímá postoj a zda se snaží situaci řešit. Dále lze pro potřeby výběrového řízení určitě doporučit i Kariérový kompas, s jehož pomocí si lze udělat obrázek o tom, co jedince motivuje a co od své budoucí práce očekává – jsou to vysoké odměny? Je to odborný růst? Nebo je to uznání a prestiž?

Pro obchodníky existují hned dva dotazníky / testy – Obchodní profil a Obchodní profil TEST, které umožňují určit předpoklady pro obchodní pozici a praktické znalosti a dovednosti spolu s oblastmi vhodnými pro další rozvoj jedince. V případě výběru na manažerské pozice lze určitě doporučit Manažerský styl.

Psychodiagnostika se samozřejmě neomezuje jen na dotazníkové zjišťování postojů a osobnostních charakteristik, ale výrazně pomáhá i v případě, kdy chceme zjistit i velmi konkrétní dovednosti. V nabídce tak nalézt testy abstraktního myšlení, numerický test vhodný pro pozice, kde je zapotřebí provádět rychlé a přesné operace s čísly, test Verbální zdatnosti určuje úroveň chápání vztahů mezi slovy a tvoří tak jeden ze základních kamenů inteligence v jejím širší pojetí.

Dotazníky a testy jsou již dlouhou dobu často využívanými metodami v rámci výběrových řízení a jejich přínos dnes snad již nikdo nepopírá. Na druhou stranu je zde třeba upozornit, že psychodiagnostika by měla být pouze doprovodnou metodou k výběrovém řízení.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.