Jak to funguje

Jak to funguje v několika krocích

Díky online psychodiagnostickým dotazníkům a testům můžete kandidáta otestovat v různých oblastech od osobnostního nastavení až po schopnost abstraktní myšlení. Vyberete si online nástroje, které budou testovat znalosti, dovednosti či předpoklady, jejichž úroveň potřebujete u kandidátů zjistit.

Portál online psychodiagnostiky nabízí řadu vychytávek, které Vám zpříjemní práci. Můžete si zakládat psychodiagnostické projekty. Do projektu dáte dotazníky/testy, přiřadíte kandidáty a pošlete jim link na vybranou diagnostiku.

Vaši kandidáti vyplní přiřazenou psychodiagnostickou baterii. Mohou vyplňovat na počítači, tabletu či smartphonu. Po vyplnění hned uvidíte přehledné výstupní zprávy.

Vše pro výběr, rozvoj a hodnocení na jednom místě

Na jednom místě najdete všechny online nástroje pro podporu výběru, rozvoje či hodnocení Vašich kandidátů a pracovníků. Online Portál psychodiagnostiky je naplněný řadou užitečných metod od psychodiagnostických dotazníků, testů, přes 360° zpětnou vazbu až po průzkumy spokojenosti. Všechny metody byly navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a Vy jste s nimi mohli rychle a efektivně pracovat. Neváhejte si proto ještě dnes založit účet na Portálu online psychodiagnostiky.

Vícejazyčné psychologické dotazníky a testy

Respondenti mohou vybrané dotazníky a testy vyplňovat také v angličtině a slovenštině. Překlady do dalších jazykových verzí a vytvoření specifických norem pro danou populaci je možné zajistit.
Projekty 360° zpětné vazby a zaměstnaneckého průzkumu mohou být v jakémkoliv jazyce.
Administrační rozhraní pro správu Vašich projektů můžete využívat také v anglickém jazyce.

Telefonická a emailová podpora

Na každém kroku jsme s Vámi! Rádi Vám pomůžeme a prokonzultujeme Vaše potřeby, pomůžeme s návrhem optimálního řešení pro zefektivnění Vašich HR procesů či podpoře Vašeho podnikání s lidskými zdroji

Posílat pozvánky à la email ze systému

Posílejte pozvánky účastníkům, jako byste psali email.
Posílejte obrázky, dokumenty a jiné přílohy prostřednictvím online systému.
Všechny důležité informace budete mít kdykoliv k dispozici k dalšímu použití.

Přehledné výstupní zprávy

Své výstupní zprávy máte hned po vyplnění k dispozici.
Můžete ovlivňovat podobu výstupních zpráv u 360° zpětné vazby.

Řešení na míru

Rádi pro Vás navrhneme a vytvoříme Vaše řešení. Můžeme Portál psychodiagnostiky převléknout do Vašich firemních barev, přidat další funkce nebo převést Vaše vlastní metody ve formě tužka-papír do online podoby.

Na bezpečí nám záleží

Veškerá data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu, zálohována a archivována po dobu trvání obchodního vztahu dle Obchodních podmínek nebo Rámcové smlouvy. Zálohování dat probíhá průběžně a jsou uchována i v případě neočekávaného přerušení práce na dotaznících či testech v průběhu jejich vyplňování z jakýchkoli důvodů.

Osobní data nejsou předávána žádné třetí straně vyjma objednatele, správce osobních údajů.

Systémy jsou hostovány v hostingovém centru Wedos, které je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 od TÜV SÜD s garancí dostupnosti služeb minimálně 99,99%. Systém je chráněn firewallem s restriktivním nastavením pravidel. Provoz v síti je monitorován intrusion detection systémem a antivirovým programem. Přístupy do sítě jsou podrobně logovány a provádí se pravidelný audit logů.

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.