Pojmy

Assessment centrum

ASSESSMENT CENTRUM – MODERNÍ VÝBĚROVÁ METODA Vítáme Vás na stránkách věnované moderní výběrové metodě – assessment centrum. Assessment centrum (zkráceně AC) představuje diagnostickou metodu výběru...

Assessment centrum (AC) testy – osobnostní předpoklady uchazečů – srovnání uchazečů

Assessment centrum (AC) se čím dál více prosazuje pro nábor zaměstnanců i v českém prostředí. Jde o metodu výběru z většího počtu uchazečů o pracovní pozici. Tito...

Assessment centrum, assessment testy / Online testy pro assessment centra

Assessment centrum představuje efektivní a moderní metodu výběru zaměstnanců na základě diagnostiky pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče. Psychodiagnostické dotazníky a testy jsou...

Development centrum / Testy pro development centra

Chcete správně identifikovat rozvojové potřeby Vašich zaměstnanců a hledáte moderní nástroje, které Vás v tom podpoří? Vyzkoušejte moderní online psychodiagnostiku. Co je to development...

Diagnostika a psychodiagnostika account managera / key account managera – hodnocení a testy account managerů – hledáme account managery

DIAGNOSTIKA A PSYCHODIAGNOSTIKA ACCOUNT MANAGERŮ / KEY ACCOUNT MANAGERŮ Pokud hledáte kandidáta na obchodní pozici account manager – key account manager, naše online psychologické dotazníky a testy pro...

Diagnostika a psychodiagnostika manažerů – hodnocení a testy manažerů – hledáme manažera

DIAGNOSTIKA A PSYCHODIAGNOSTIKA MANAŽERŮ Pokud hledáte kandidáta na manažerskou pozici, naše online psychologické dotazníky a testy pro manažery Vám v tom pomohou. Podívejte...

Diagnostika a psychodiagnostika obchodníků – hodnocení a testy obchodníků – hledáme obchodníky

DIAGNOSTIKA A PSYCHODIAGNOSTIKA OBCHODNÍKŮ Pokud hledáte kandidáta na obchodní pozici, naše online psychologické dotazníky a testy pro obchodníky Vám v tom pomohou. Podívejte...

Diagnostika a psychodiagnostika prodejců – hodnocení a testy prodejců – hledáme prodejce

DIAGNOSTIKA A PSYCHODIAGNOSTIKA PRODEJCŮ Pokud hledáte kandidáta na obchodní pozici prodejce, naše online psychologické dotazníky a testy pro prodejce Vám v tom pomohou. Podívejte...

Diagnostika zaměstnanců, testování zaměstnanců

Pomocí našeho portálu snadno a rychle provedete psychologickou diagnostiku zaměstnanců i výkonové testy zaměstnanců. Zjistíte tak cenné informace nejen o jednotlivých zaměstnancích ale...

Dotazník spokojenosti a loajality zaměstnanců a jeho přínosy

Potřebujete zjistit, co si Vaši zaměstnanci skutečně myslí? Aneb co může přinést dotazník spokojenosti zaměstnanců firmě… HLAVNÍ VÝHODY DOTAZNÍKU PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI Ve firemním prostředí...

Hledáme manažera – Výběr manažerů

Výběr zaměstnanců je pro každou firmu klíčovým prvkem úspěchu. U manažerských pozic to platí dvojnásob. Náklady na jednoho špatně najatého zaměstnance (včetně nižších pozic) prakticky vždy...

Hodnocení nadřízeného, zpětná vazba nadřízenému

Hodnocení zaměstnanců je komplexní proces, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost. Není to jen zhodnocení zaměstnance „shora dolů“, nýbrž jde o příležitost pro zpětnou vazbu a nastavení...

Manažerské dovednosti – manažerský styl / role

Manažerské pozice patří k těm nejvíce exponovaným z hlediska stresu a zodpovědnosti. Určitě se tedy vyplatí vybírat kandidáty na manažerské pozice velmi pečlivě. A to nezávisle...

Měření osobnosti – osobnostní testy

OSOBNOSTNÍ TESTY – NÁSTROJ MĚŘENÍ OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK Každý z nás už někdy v životě slyšel prohlášení typu: „Je to výrazná osobnost.“ Toto pojetí osobnosti je všeobecně známé. Vyjadřuje...

Motivace zaměstnanců

Základním cílem každého manažera je mít pod sebou výkonné lidi. A takřka každý manažer ví, že výkon je podmíněn především motivací k práci. Ta se odvíjí od celé řady psychologických charakteristik...

Obchodní dovednosti – úspěšní obchodníci

Lidé s obchodními dovednostmi jsou podstatní pro prakticky všechny firmy. Do značné míry spoluurčují ekonomickou úspěšnost firmy. Samozřejmě nejsou jediným měřítkem úspěchu, ale organizace bez lidí...

Obchodní kompetence

Lidé s obchodními dovednostmi jsou podstatní pro prakticky všechny firmy. Do značné míry spoluurčují ekonomickou úspěšnost firmy. Samozřejmě nejsou jediným měřítkem úspěchu, ale organizace bez lidí...

Online psychodiagnostika

Online psychodiagnostika/psychometrie zahrnuje online sběr dat prostřednictvím psychologických dotazníků a testů umístěných na Internetu, jejich bezprostřední vyhodnocení a okamžitou zpětnou vazbu ve formě písemných...

Online psychologické testy – psychotesty

Moderní online psychologické testy a dotazníky začínají být stále využívanějším pomocníkem v náboru a rozvoji pracovníků. Testovaná osoba může psychologický test vyplnit...

Online psychotesty – psychologické testy – osobnostní testy

V naší nabídce naleznete kvalitní online psychotesty vytvořené týmem zkušených psychologů s mnohaletou praxí v oboru. Validitu a reliabilitu našich psychotestů ověřujeme v širokém pilotním provozu,...

Online recruitment – Dotazníky a testy

Zabýváte se online recruitmentem? Získáváte Vaše uchazeče především pomocí internetu? Chcete ještě více zefektivnit svoji práci? Hledáte ty pravé kandidáty? Vytváříte virtuální team? Je Váš uchazeč...

Osobnostní dotazníky v personální praxi

Osobnostní testy jsou dnes běžnou součástí náborového procesu. Již od čtyřicátých let minulého století jsou osobnostní testy a dotazníky využívány pro nábor v armádě i managementu....

Personální diagnostika kandidátů

Diagnostika kandidátů – tzv. personální diagnostika – je v procesu náboru a výběru kandidátů na danou pracovní pozici velmi důležitá. Pomocí našich nástrojů pro personální diagnostiku snadno...

Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Snížení fluktuace zaměstnanců se v dnešní době stává prioritou většiny společností. Pro firmu je vždy velmi nepříjemné, když ji opustí zkušený a zaškolený zaměstnanec, ale v současné době, kdy je velmi...

Průzkum spokojenosti, angažovanosti a identifikace (loajality) zaměstnanců

Je zaměstnanec spokojený, angažovaný a identifikovaný(loajální) se společností ? Proč je dobré znát odpovědi na tyto otázky a jak na ně odpovědět pomocí průzkumu spokojenosti...

Psychologická diagnostika

Lidé se už od pradávna snažili kategorizovat lidské chování, osobnost, psychopatologii a další psychické jevy. Z těchto “laických” postupů a snah o diagnostiku čerpáme dodnes. Teprve ale moderní psychologie...

Psychologické testování – psychologické dotazníky a testy

Zabýváte se ve svém zaměstnání prací s lidmi? Potřebujete více poznat Vaše zaměstnance, kolegy nebo uchazeče o praci? V tom případě bychom Vám rádi představili online psychodiagnostiku společnosti TCC...

Psychologické testování – psychologické dotazníky a testy

Společnost T&CC online s.r.o. je předním dodavatelem <strongvýběr a rozvoj zaměstnanců. V online administračním systému Portálu online diagnostiky každý personalista, manažer či HR konzultant...

Psychologické testování zaměstnanců

Psychologické testy pro zaměstnance Online psychologické testy pro testování zaměstnanců se čím dál častěji uplatňují v každodenní praxi personalistů. Personalisté tak s velmi nízkými časovými i finančními...

Psychologické testy

PSYCHOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ Psychologické testy schopné měřit různé lidské znalosti, schopnosti a dovednosti se v současné době nepoužívají pouze v ordinacích klinických psychologů, ale...

Psychometrické testy a dotazníky

Měření lidských schopností, dovedností, osobnosti či výkonu na základě vědeckých metod psychologie a statistické analýzy dat je relativně novou disciplínou psychologie. Psychometrie má své kořeny...

Psychometrické testy a dotazníky

Měření lidských schopností, dovedností, osobnosti či výkonu na základě vědeckých metod psychologie a statistické analýzy dat je relativně novou disciplínou psychologie. Psychometrie má své kořeny...

Psychometrie

Psychometrie(psychometrika) je poměrně mladým oborem v rámci psychologie. Klade si za cíl objektivně měřit duševní charakteristiky lidí jako jsou například osobnostní charakteristiky, postoje,...

Rozvoj pracovníků / zaměstnanců

Zabýváte se ve Vaší práci rozvojem pracovníků / zaměstnanců? Řešíte, jak nejlépe identifikovat rozvojové potřeby zaměstnanců, sestavit kvalitní akční rozvojový plán a docílit...

Rozvoj pracovníků / zaměstnanců

Zabýváte se ve Vaší práci rozvojem pracovníků / zaměstnanců? Řešíte, jak nejlépe identifikovat rozvojové potřeby zaměstnanců, sestavit kvalitní akční rozvojový plán a docílit...

Systém pro testování a výběr kandidátů – uchazečů – zaměstnanců

Pomocí našeho portálu online psychodiagnostiky můžete snadno testovat a vybírat uchazeče o zaměstnání. Podívejte se prosím komu je určena naše online psychodiagnostika, PSYCHODIAGNOSTIKA PRO...

Teorie osobnosti

Teorie osobnosti přestavuje užitečný model pro to, jak srozumitelně popsat jinak komplexní lidskou osobnost a srovnat ji s požadavky konkrétní pozice. Tak jako každý model je samozřejmě typologie...

Test osobnosti

Testy osobnosti jsou oblíbeným nástrojem umožňujícím personalistům rychle se zorientovat v základních osobnostních charakteristikách kandidáta. Jedná se o rychlý a efektivní způsob,...

Testování kandidátů / uchazečů

Setkali jste se někdy ve Vaší praxi se situací, kdy se Vám na inzerovanou pracovní pozici přihlásilo velké množství uchazečů a nebylo ve Vašich silách (ani po prvotní pre-selekci...

Testy pro call centra, testování operátorů – agentů

Hledáte nové pracovníky – operátory / agenty do call center? Chcete rychle identifikovat kvalitní kandidáty na operátory pomocí psychologických online testů zaměřených na schopnosti...

Týmové role

I když je současná západní společnost silně individualisticky zaměřená, je práce v týmu běžnou pracovní náplní velkého počtu zaměstnanců. SOFT-SKILLS A TÝMOVÉ ROLE Jedinec pracující v týmu...

Typologie osobnosti

Osobnost je velice komplexní pojem. V hledáčku psychologů je prakticky od počátků psychologie jako vědy a k tématům osobnostních charakteristik se různí myslitelé vyjadřovali už...

Verbální intelekt – testy verbálních schopností

Řeč je naším základním komunikačním prostředkem, který nás odlišuje od zvířat. Verbální inteligence označuje schopnost správně porozumět mluvenému či psanému slovu...

Výběr obchodníků – testování obchodních dovedností

Úspěšní obchodníci mohou zajistit společnosti pravidelný zisk, snížit problémy s častou fluktuací a přispět k budování dobrého jména společnosti. Díky našim psychologickým testům...

Výběr zaměstnanců – testy pro výběrové řízení

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ Výběr zaměstnanců je nákladným podnikem pro jakoukoli firmu, přičemž platí, že čím vyšší pozice, tím jsou vyšší i náklady na výběr. Ta samá úměra platí i pro náklady na špatný...

Výkonnost obchodních zástupců – úspěšnost firmy

Hledáte nové pracovníky call center? Chcete rychle identifikovat kvalitní kandidáty pomocí online testů zaměřených na schopnosti a dovednosti potřebné pro práci v call centrech a zákaznických centrech? Vyzkoušejte...

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.