Manažerské dovednosti – manažerský styl / role

Manažerské pozice patří k těm nejvíce exponovaným z hlediska stresu a zodpovědnosti. Určitě se tedy vyplatí vybírat kandidáty na manažerské pozice velmi pečlivě. A to nezávisle na tom, zda vybíráte interní kandidáty nebo sáhnete po službách některé z agentur zajišťujících recruitment či assessment centra.

SOFT-SKILLS MANAŽERA

Co jsou vlastně manažerské dovednosti? Především se jedná o oblast soft-skills. Dobrý manažer musí především umět vést lidi, komunikovat s nimi své požadavky, urovnávat či moderovat konflikty a v neposlední řadě motivovat své podřízené.

Zhodnocení manažerských dovedností u kandidátů na manažerské posty je velmi zdlouhavou a nákladnou procedurou. V žádném případě neplatí, že jedinec, který podává nadstandardní výkon v jedné oblasti, bude kvalitní manažerem. Specializace ve smyslu hard-skills nemá s manažerskými dovednostmi takřka nic společného.

CHARAKTERISTIKA A NÁKLADY NA MANAŽERA

Zároveň má pozice manažera takový charakter, že jeho výsledky se obvykle projeví až po nějaké době. Při špatném výběru tak mohou jít škody do statisíců až milionů korun. Pokud se například zjistí, že určité oddělení je již rok špatně vedeno, lze jen stěží přesně vypočítat náklady, které byly zbytečně proinvestovány. Objektivním hlediskem je zde plat manažera.

Tyto náklady jsou ale špičkou ledovce. Špatný manažer se projevuje na náladě celého týmu jeho podřízených, jejich motivaci a výkonu. Právě proto je v úspěšných firmách kladen silný důraz na kvalitní management.

MANAŽERSKÝ STYL

Společnost TCC online přináší vlastní řešení pro výběr a/nebo rozvoj managementu. Jedná se o dotazník Manažerský styl, který umožňuje nejen ohodnotit uchazeče o manažerskou pozici, ale lze se díky němu dozvědět i více o manažerských preferencích již stávajících manažerů.

Dotazník Manažerský styl navazuje na oblíbený Multifaktorový osobnostní profil. Využívá stejné škály, což umožňuje přehledné srovnání osobnostních charakteristik jedince a jeho manažerského stylu a ohodnocení případných rizik. Ta nastávají především v situacích, kdy manažerský styl neodpovídá osobnosti. To nám indikuje, že daný jedinec využívá styl, který mu osobnostně nesedí a nejspíše se do něj tedy nutí.

Dotazník Manažerský styl lze tedy využít nejen pro diagnostiku předpokladů k manažerské funkci, ale i k tomu, abychom určili, jakým manažerem daný jedinec bude. To nám umožňuje identifikovat potenciální manažery, kteří budou firmě “ušiti na míru”.

Při zohlednění nákladů na najímání kvalitních lidí na manažerské pozice a nemalých rizik při špatném výběru se online diagnostika jeví jako přínosná metoda první volby pro personalisty, kteří chtějí kvalitní a objektivní podklady ať už pro prvotní selekci nebo pro následná kola výběrového řízení. Spolu s Multifaktorovým osobnostním profilem tvoří dotazník Manažerský styl mocnou kombinaci, která nám umožňuje zmapovat osobnost uchazeče a jeho předpoklady pro manažerskou pozici. Na těchto základech můžeme následně stavět a obohacovat naše poznatky dalšími metodami.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.