Psychodiagnostika

Poznejte lidi lépe, odhalte jejich potenciál

 • Zkvalitníte nábor i adaptaci
 • Identifikujete rozvojové potřeby
 • Odhalíte silné i slabé stránky zaměstnanců i týmů

Informace o osobnosti lidí, jejich pracovní motivaci, schopnosti zvládat zátěž, manažerském stylu či preferované firemní kultuře, a nejen ty získáte, pokud využijete Psychodiagnostiku. Ta ve své online podobě představuje moderní nástroj pro HR, užitečný nejen při přijímání zaměstnanců, ale také pro identifikaci rozvojového potenciálu lidí i týmů.

Unikátní metody

Unikátně vyvíjené metody pro reálné potřeby pracovního trhu, s měřitelnými výsledky

Jasné výstupy

Jasné, úderné a současně precizní výstupy ihned, vždy včetně rozvojových doporučení

Pro všechny

Řešení vhodné pro top management i výkonné pozice – metody kombinujete podle pozice a situace

Týmové výstupy

Týmové výstupy pro zmapování potenciálu a rizik týmů i celých organizací

Propojení metod

Vzájemně propojené metody pro hlubší vhled „předpoklady vs. realita“

Job Matching

Funkce Job Matching a další analýzy pro datově podložené rozhodování o výběru či kariérních cestách

Balíčky

Doporučené a ověřené kombinace dotazníků a testů pro konkrétní pozice a situace.

Manažeři

Manažer obchodního týmu - rozvoj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Talent pro managment - výběr

Pro všechny, kteří se na manažerskou roli teprve připravují a nemají s ní žádné reálné zkušenosti. Balíčky se zaměřuje na základní osobnostní předpoklady pro práci manažera včetně motivace a schopnosti zvládat náročné situace.

Dotazníky a testy

Vše Dotazníky Výkonové testy

Multifaktorový osobnostní profil

Nabízí komplexní pohled na hlavní rysy osobnosti. Skrze 32 dimenzí přehledně ukazuje, jak člověk přistupuje k druhým lidem, řeší problémy, jak se rozhoduje a co od něj můžete čekat v práci. Kromě osobnostního profilu nabízí i doporučení k dalšímu rozvoji.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavní motivátory člověka a také říká, se kterými pracovními rolemi nejvíce ladí jeho motivace.

Multifaktorový pracovní profil

Detailně mapuje pracovní styl člověka. Zda je pro něj typická rychlost nebo naopak pečlivost, improvizace nebo disciplinovanost, zda potřebuje volnost či jistotu pravidel a další důležité informace o tom, co od něj můžete v práci čekat. Kromě přehledného výstupu získáte také cenná rozvojová doporučení.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Mapuje typické reakce na stres a jejich užitečnost pro vyřešení situace nebo pro duševní pohodu člověka. Dotazník také nabízí řadu doporučení pro posílení schopnosti zvládat stres.

Týmové role

Dotazník mapuje, které z 10 typických rolí v týmu člověk aktuálně zastává, jaké jsou jejich přínosy i rizika. Díky propojení na Multifaktorový osobnostní profil navíc ukazuje, pro které role má člověk největší předpoklady a může v nich tedy excelovat.

Obchodní profil FULL

Dotazník je rozšířenou verzí dotazníku Obchodní profil QUICK a rovněž mapuje 12 základních obchodních kompetencí klíčových pro každého úspěšného obchodníka. Mapuje nejen dovednosti a předpoklady pro ně, ale ukazuje i priority pro další rozvoj.

Culture Fit

Mapuje vnitřní hodnoty a preference člověka ve vztahu k firemní kultuře či typu práce. Může sloužit také jako ukazatel toho, nakolik člověk zapadne do dané firmy.

Obchodní profil QUICK

Dotazník mapuje 12 základních obchodních kompetencí klíčových pro každého úspěšného obchodníka. Sleduje jednolivé dovednosti a ukazuje priority pro další rozvoj.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity

Měří celkovou míru asertivity a její čtyři základní složky, tedy schopnost prosadit se, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a navazovat a rozvíjet vztahy s druhými. Na rozdíl od verze WORK, pracuje se situacemi v kontextu soukromého života, a je tedy primárně určen pro osobní poradenství nebo life coaching.

Manažerský styl QUICK

Mapuje aktuálně nejvíce zastoupené manažerské styly člověka, v rámci jakého týmu či prostředí jsou efektivní i kde selhávají a proč. Díky propojení na Multifaktorový osobnostní profil identifikuje, pro který styl vedení lidí má člověk nejsilnější předpoklady.

Zdroje stresu

Dotazník je primárně určen pro osobní poradentví. Mapuje stresory, motivátory i tzv. salutory jak v pracovní oblasti, tak i osobním životě. Díky propojení s Dotazníkem zvládání zátěže výstupy nabízí cenná doporučení pro práci se stresem, prevenci vyhoření a celkovou životní spokojenost.

Test Emoční inteligence

Kombinuje testovou a dotazníkovou část, díky čemuž podrobně mapuje celé spektrum emoční inteligence a dílčích dovedností klíčových pro mnoho profesí. Nabízí také užitečná doporučení.

Verbální zdatnost

Test spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především verbální schopnosti a předpoklady pro jejich další rozvoj. Zahrnuje čtyři subtesty cílené na analýzu, zobecnění, chápaní pojmů a pohotovost.

Abstraktní myšlení

Test spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především analytické a logické myšlení, tedy schopnost řešit nové neznámé situace bez předchozí praktické zkušenosti nebo návodu.

Numerický test

Spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především numerické schopnosti, tedy schopnost chápat čísla a vztahy mezi nimi. Má dvě části, jednu mapující obecnou schopnost a druhou zaměřenou na aplikovanou práci s čísly a praktické početní operace.

Press test

Měří myšlenkovou kapacitu a tzv. kognitivní odolnost, tedy schopnost dělat pohotová a správná rozhodnutí navzdory časovému tlaku a množství nesourodých podnětů.

Test pozornosti – ikona

Test pozornosti

Měří schopnost koncentrace zejména v situaci opakujících se činností náročných na přesnost a pozornost, které vyžadují mnoho jednoduchých, ale správných rozhodnutí.

Reference

Ceník

Lorem ipsum dolor sit amet, 25 Kč za dotazník adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Přejít na ceník

Ukázky

Jasné a srozumitelné výstupy

Ihned po vyplnění získáte srozumitelné výstupní zprávy vč. interpretací a rozvojových doporučení. Výstupy můžete zpřístupnit i účastníkům, čímž jim poskytujete cenný benefit.

Vyzkoušet

Více o produktu

S online psychodiagnostikou od TCC online navíc získáte:
 • Dostupnost kdykoli a kdekoli, stačí připojení na Internet.
 • Snadno ovladatelné a uživatelsky přívětivé prostředí, kde respondenti vyplňují jen to, co je třeba.
 • Přehlednou administraci, kvalitní, srozumitelné a snadno interpretovatelné výstupní zprávy.
 • Týmové výstupy, které vygenerujete rychle a jednoduše.
 • Spolehlivé a prověřené metody vyvíjené dle standardů EFPA (European Federation of Psychologist´s Associations).
 • Jedno z nejpoužívanějších řešení v České republice a na Slovensku.
 • Možnost efektivně vytěžit data pomocí nástrojů jako je např. Job Matching a HR analýzy.
 • Možnost integrace do HR systémů. Podívejte se na HR systémy, kde již naši Psychodiagnostiku můžete využívat.

Psychometrické charakteristiky psychodiagnostiky TCC online

Zajímají Vás metodologie a postupy vytváření TCC online Psychodiagnostiky? Připravili jsme pro Vás manuál „Psychometrické charakteristiky psychodiagnostických metod”. Podívejte se, jak kvalitní jsou naše dotazníky a testy. V tomto dokumentu najdete souhrnné informace o položkové analýze, validitě, reliabilitě a normách všech dotazníků a testů, které jsme v TCC online vyvinuli.

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.