Culture Fit

5 minut | týmový výstup

Dotazník Culture Fit je zaměřen na vnitřní hodnoty daného člověka a zjišťuje, jaká firemní kultura je mu na základě těchto hodnot blízká. Lze tak snadno zjistit, zda daný člověk preferuje například formální či neformální prostředí, zda je pro něj přednější kariéra či work-life balance či zda například preferuje zaměření na soutěživost nebo spolupráci.

Dotazník Culture Fit tedy popisuje individuální motivaci a hodnoty, poukazuje na jejich hlavní specifika a přednosti a upozorňuje na možná úskalí a rizika spolu s doporučeními pro rozvoj. Funguje jako dobrý nástroj pro výběr uchazeče, který zapadne do firemní kultury, či jako metoda pro prohloubení sebenáhledu a sebepoznání a podpůrný nástroj v rozvoji.

Tento dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu, identifikaci výhod a možných rizik, rozvojová doporučení a v případě předdefinovaného optimálního profilu rovněž srovnání výsledků s optimem.

Ukázky výstupů

Individiální výstupy

Týmové výstupy

Manuál

Reference

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.