Zdroje stresu

15–20 minut

Dotazník Zdroje stresu mapuje zdroje psychické zátěže v osobním i pracovním životě. Dotazník je určen pro diagnostiku v rámci osobního rozvoje pracovníků, a to zejména těch, kteří jsou ve zvýšené míře vystaveni psychické zátěži. Lze využít například pro prevenci syndromu vyhoření.

Dotazník Zdroje stresu mapuje celkem 7 faktorů v pracovní a 7 faktorů v osobní oblasti. Každý z těchto faktorů je sledován z hlediska emočního naladění a míry stresu, kterou v člověku vyvolává. Díky tomu umožňuje dotazník Zdroje stresu určit, které oblasti v našem životě jsou pro nás nepříjemné a stresující, které nás motivují k vyššímu výkonu a které nám pomáhají se se stresem vyrovnat.

Cílem dotazníku je umožnit respondentům uvědomit si, které oblasti v jejich životě přispívají k jejich zvýšené hladině stresu a které jim naopak přinášejí v životě radost a umožňují případné dopady stresu mírnit.

Dotazník Zdroje stresu je navíc propojen s Dotazníkem zvládání zátěže – stresukterý mapuje strategie využívané v kontaktu se stresovou situací.
Tato kombinace umožňuje identifikovat strategie zvládání stresu, které jsou potenciálně efektivní pro oblast, která v respondentovi vyvolává zvýšenou stresogenní reakci, a informuje nás o tom, do jaké míry tuto strategii daný člověk využívá.

Vznik dotazníku Zdroje stresu byl umožněn díky finanční podpoře TA ČR.

Ukázky výstupů

Individiální výstupy

Týmové výstupy

Manuál

Reference

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.