Obchodní profil FULL

25–30 minut

Dotazník Obchodní profil FULL je určen pro diagnostiku obchodníků a kandidátů na obchodní pozice.

Dotazník je zaměřen na dvanáct základních obchodních kompetencí rozdělených do třech oblastí: ZÁKAZNÍK, NABÍDKA, PRODEJ. Jednotlivé obchodní kompetence jsou pak sledovány na pozadí nezbytných předpokladů a konkrétních dovedností, včetně identifikace vědomé potřeby rozvoje dílčích kompetencí.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu také srovnání s předdefinovanými minimálními požadavky, konkrétní praktická doporučení dalšího rozvoje včetně stanovení priority a vhodné metody rozvoje a dále také identifikaci tzv. úzkých míst a akcelerátorů v rámci obchodního procesu. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. kompetenční dotazník, obsahuje kontrolní škály upozorňující na případnou nižší platnost výstupů ať už způsobenou menší konzistencí odpovědí nebo snahou volit sociálně žádoucí odpovědi.

Dotazník Obchodní profil FULL doporučujeme administrovat společně s testem Obchodní profil TEST a Kariérovým kompasem. Alternativou k dotazníku Obchodní profil FULL může být jeho zkrácená a zjednodušená verze Obchodní profil QUICK zaměřená pouze na obchodní dovednosti.

Ukázky výstupů

Individiální výstupy

Týmové výstupy

Manuál

Reference

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.