Numerický test

Časově omezeno: max. 25 minut

Numerický test patří mezi klasické výkonové testy a je určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících dobré předpoklady v oblasti numerických schopností a dovedností. Test kombinuje klasické úlohy měřící numerické předpoklady s praktickou úlohou a výpočty, jež by měl zvládnout každý, kdo ve své práci pracuje s čísly, financemi, obchodními plány a podobně.

Test zahrnuje dva subtesty. První subtest operace s čísly má podobu úloh, ve kterých jsou čísla logicky uspořádána do určitého systému. Druhý subtest praktické výpočty se skládá z krátké případové studie a početních úloh navazujících na text a klíčové informace.

Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou a zachycení trendu kvality řešení napříč subtesty.

Test je časově omezen. Jeho vyplnění trvá maximálně 25 minut čistého času. Časový limit nezahrnuje dobu, po kterou se respondent seznamuje s instrukcemi.

Ukázky výstupů

Individiální výstupy

Týmové výstupy

Manuál

Reference

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.