Případové studie

Využití Job Matchingu při náboru obchodníků pro Allianz – SP

Při náboru obchodníků do společnosti Allianz – SP byla využita Psychodiagnostika, která po napasování na kompetenční profil firmy a využití Job Matchingu spolehlivě identifikovala potenciálně úspěšné kandidáty. Job Matching dokázal odhalit budoucí obchodníky, kteří již po 6 měsících dosahovali více než 2x větší produkce ve srovnání s kandidáty, jejichž kompetence byly s nastaveným profilem v nižším souladu. Společnost tedy zefektivnila proces náboru a zajistila nízkou fluktuaci zaměstnanců.

Stáhnout provedenou studii

Komplexní případová studie: Využití online diagnostiky pro identifikaci talentů (obchodních zástupců)

Po 9 měsících byl ukončen a vyhodnocen projekt na výběr kandidátů na pozici obchodní zástupce ve finanční oblasti, v rámci kterého bylo přijato 147 lidí.

V tomto projektu se podařilo navrhnout optimální profil predikující úspěšnost obchodníka s vysokou spolehlivostí a platností.

Kandidáti identifikovaní modelem jako talentovaní dosahují měsíčně průměrného objemu smluv 2 189 447 Kč.

Kandidáti, u nichž byl identifikován nízký potenciál k výkonu, dosahují měsíčně průměrný objem smluv 483 377 Kč, tj. pouhých 22 % z objemu dosahovaného „talenty“.

Stáhnout provedenou studii

Online psychodiagnostika pro výběr pracovníků zákaznických center a call center

V rámci preselekce kandidátů na pozice pracovníků Call center a Zákaznických center byla navržena diagnostická baterie tvořená Testem pozornosti, Testem sluchové paměti a Abstraktním testem. Pilotní provoz s cílem ověřit platnost zvolené baterie, vytvořit normy a nastavit benchmark pro jednotlivé typy pozic, kterého se účastnilo 348 zaměstnanců, prokázal přímou souvislost mezi výsledky online psychodiagnostiky a hodnocením pracovníků přímým nadřízeným v praxi.

Stáhnout provedenou studii

Online psychodiagnostika jako nástroj snížení nákladů na výběr nových zaměstnanců

Klient se specifickými požadavky poptal vytvoření online psychodiagnostických testů na míru svým potřebám a na základě svých zkušeností s výběrem nových zaměstnanců. Klient spočítal své přímé náklady spojené s administrací tradiční diagnostiky ve formě tužka-papír na 200 Kč na jednoho neúspěšného kandidáta (čas strávený s kandidátem), přičemž kvalita kandidátů byla nízká a fluktuace v rámci prvních měsíců vysoká. Pro uspokojení potřeb klienta byl navržen model vývoje online psychodiagnostické baterie na míru a dalšího provozu za minimální možnou cenu zohledňující pouze náklady na technickou podporu. Návratnost investice do vývoje na míru, včetně celkové customizace Portálu a jeho přizpůsobení grafickému manuálu klienta, byla již za 13 měsíců provozu.

Stáhnout provedenou studiiStáhnout provedenou studii

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců – finančních poradců

V rámci výběru kandidátů na pozice obchodních zástupců – finančních poradců byla využita diagnostická baterie tvořená testem Verbální zdatnost BASIC, Multifaktorovým osobnostním profilem a dotazníkem Kariérový kompas. Online psychodiagnostika tvořila předstupeň před Assessment centry. Pilotní provoz, kterého se zúčastnilo 117 kandidátů, prokázal oprávněnost online psychodiagnostiky jako efektivního nástroje preselekce kandidátů před samotným Assessment centrem.

Stáhnout provedenou studii

Online psychodiagnostika pro výběr telefonních operátorů s vyšší výkonností a vyšší zákaznickou spokojeností

V rámci náboru telefonních operátorů do call center se podařilo identifikovat vzájemný vztah mezi vysokou Aktivitou v Multifaktorovém osobnostním profilu a vysokým pracovním výkonem.

S pomocí Psychodiagnostiky se podařilo vybrat uchazeče, kteří měli vyšší šanci na pozici uspět. Při ověřování úspěšnosti uchazečů po nástupu bylo zjištěno, že aktivní telefonní operátoři mají o cca 25 % vyšší obchodní obrat a hodnocení zákaznické spokojenosti.

Stáhnout provedenou studii

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.