Průzkum spokojenosti, angažovanosti a identifikace (loajality) zaměstnanců

Je zaměstnanec spokojený, angažovaný a identifikovaný(loajální) se společností ? Proč je dobré znát odpovědi na tyto otázky a jak na ně odpovědět pomocí průzkumu spokojenosti zaměstnanců

ANGAŽOVANOST, IDENTIFIKACE A SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ

Občas se v personalistické praxi zapomíná, že angažovanost, identifikace a spokojenost zaměstnanců jsou pojmy, které jdou ruku v ruce. Jedno bez druhého nemůže fungovat tak, jak by si firmy přály. Vysoká angažovanost znamená, že zaměstnanec má aktivní zájem na tom, co dělá, a práci vnímá jako seberealizaci. Identifikace s firmou pak označuje míru toho, nakolik je jedinec ztotožněn s firemní kulturou a cíli.

Jedinec, který je velmi angažovaný ve své práci, ale svou pozici ve firmě vnímá jako přechodnou, jako jeden krok ve své kariéře, za kterým budou následovat další kroky v jiných firmách, není tolik motivován podávat pro svou stávající firmu kvalitní výkon, protože mu na ní v podstatě příliš nezáleží. Jeho zajímá jen práce jako taková. Pro koho ji dělá, to je vedlejší. A to může být problém. Zvláště, pokud se firemní cíle neshodují s jeho představami, může být frustrován a z organizace odejít.

Oproti tomu lidé, kteří jsou velmi identifikovaní, vnímají firmu jako svůj druhý domov. Takoví lidé jsou rádi za to, kde jsou. Když mluví o své práci, vždycky používají výrazy jako „my“, „u nás“, „chtěli bychom“, „pracujeme“ apod. Vnímají sami sebe jako součást většího celku a souhlasí s tím, kam firma směřuje.

Pokud ale nejsou angažovaní, mohou zpohodlnět. Neodejdou, ale nebudou podávat maximální výkon. Jak z textu vyplývá, ideální kombinací je zaměstnanec s vysokou angažovaností i identifikací. Takový člověk se ztotožňuje s firemními cíli, vyhovuje mu firemní kultura a zároveň podává maximální výkon a dosahuje výsledků.

PROČ REALIZOVAT PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Logicky teď následuje otázka, jak tedy zjistit, že jsou zaměstnanci angažovaní a identifikovaní? Můžete se každého z nich zeptat. Ale to není tak jednoduché. Kromě toho, že byste strávili neuvěřitelné množství času vyptáváním se zaměstnanců na to, jak se jim ve firmě líbí a jak jim vyhovuje práce, tak byste nejspíše ani nedostali upřímnou odpověď. Kdo vám do očí řekne, že ho práce nebaví a je mu jedno, kam firma směřuje?

Proto je lepší alternativou průzkum spokojenosti zaměstnanců, který při správném provedení na dostatečném počtu respondentů zajišťuje maximální časovou efektivitu pro management i zaměstnance. A hlavně je anonymní, takže se lidé nebojí vyjádřit svůj skutečný názor. Kvalitní průzkumy spokojenosti umožňují online vyplňování i vyplnění v papírové formě, mají dobře zacílené otázky, které mapují více aspektů angažovanosti i identifikace a umožňují komplexní výstupní zprávy. Nejmodernější průzkumy umožňují i přímou identifikaci rizikových skupin těch zaměstnanců, kteří jsou nejvíce nespokojení, mají nízkou angažovanost nebo identifikaci s firmou. Dokáží dokonce i na základě analýzy posbíraných dat zjistit, které konkrétní problémy mají největší dopad na angažovanost a identifikaci zaměstnanců. Můžete pak přijmout přesně cílená opatření pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců a hlavně jejich identifikace a angažovanosti.

Průzkum spokojenosti je cenným nástrojem k poznání postojů a názorů zaměstnanců. Pokud chcete zjistit, kde vaši společnost „tlačí bota“, je průzkum spokojenosti zaměstnanců tím pravým nástrojem.

PODÍVEJTE SE, CO VŠE UMOŽŇUJE NÁŠ PRŮZKUM SPOKOJENOSTI A OZVĚTE SE, RÁDI VÁM VŠE PODROBNĚ PŘEDSTAVÍME.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.