Assessment centrum (AC) testy – osobnostní předpoklady uchazečů – srovnání uchazečů

Assessment centrum (AC) se čím dál více prosazuje pro nábor zaměstnanců i v českém prostředí. Jde o metodu výběru z většího počtu uchazečů o pracovní pozici. Tito uchazeči plní stejné úkoly a je tak možné objektivně srovnat uchazeče. Porovnávají se především osobnostní předpoklady nezbytné pro výkon práce, o kterou se ucházejí. Naše společnost TCC online disponuje širokou škálou psychodiagnostických testů a dotazníků pro assessment centrum (AC).

ASSESSMENT CENTRUM (AC) – VYUŽITÍ PSYCHODIAGNOSTICKÝCH/PSYCHOMETRICKÝCH TESTŮ TCC ONLINE

  • naše dotazníky a testy poskytují nový pohled na kandidáty prostřednictvím interpretace výstupů v oblasti osobnostní charakteristiky, motivace, osobnostních předpokladů i výkonnostních předpokladů,
  • výstupy dotazníků a testů jsou objektivní, do výstupů se nepromítá subjektivní pohled hodnotitelů,
  • rychle otestují schopnosti a osobnostní předpoklady uchazečů v různých oblastech a tím ušetří čas hodnotitelům,
  • dávají hodnotitelům možnost okamžitě pracovat s výsledky psychodiagnostiky a udělat si tak rychle představu o osobnostní předpokladech uchazečů
  • odpadají náklady spojené s administrací dotazníků a testů ve formě tužka-papír,
  • díky širšímu spektru zastoupených metod v assessment centru získáte komplexnější obraz o kandidátovi a jeho osobnostních předpokladech,
  • výstupní zprávy online psychometrických dotazníků mohou představovat i podklad pro zpětnou vazbu pro kandidáty,
  • online dotazníky a testy pro assessment centrum mohou sloužit i jako preselektivní nástroj.

Více se o našich psychologických testech a dotaznících můžete dozvědět na stránce:
psychodiagnostické dotazníky a testy pro assessment centra .

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.