Assessment centrum

ASSESSMENT CENTRUM – MODERNÍ VÝBĚROVÁ METODA

Vítáme Vás na stránkách věnované moderní výběrové metodě – assessment centrum. Assessment centrum (zkráceně AC) představuje diagnostickou metodu výběru kandidátů, která se stává i v českém prostředí stále více populární. Mnoho HR manažerů a personalistů již dnes nedá dopustit na AC jako jejich oblíbenou výběrovou metodu. Oblíbili si ji pro její komplexnost a především vysokou míru validity v porovnání s ostatními výběrovými metodami.

assessment centrum

CO JE TO ASSESSMENT CENTRUM?

Výběrové assessment centrum je diagnostická metoda výběru kandidátů zaměřující se na různé předem definované oblasti důležité pro dobrý pracovní výkon na obsazované pozici. Jedná se zpravidla o jednodenní program, ve kterém se sejdou na jednom místě jak kandidáti, tak jejich hodnotitelé. V rámci dne dochází ke střídání různých aktivit, jejichž cílem je poznat typické projevy chování kandidáta. Cílem Assessment centra je vybrat nejvhodnějšího kandidáta na obsazovanou pozici .

Moderní assessment centrum lze realizovat také kompletně v online podobě. V těchto případech se využívá prostředí běžného internetového prohlížeče. Umožňuje to realizovat kvalitní výběr kandidáta a nábor i v situaci, kdy např. není možné cestovat. Online Assessment centrum je velice přínosné také při posuzování předpokladů a kompetencí kandidátů pro fungování ve vzdálených týmech nebo na home office.

assessment centrum - co použít

ASSESSMENT CENTRUM – ZHODNOTÍ KANDIDÁTY KOMPLEXNĚ

Díky široké variabilitě metod použitých v rámci AC se řadí mezi výběrové metody s nejvyšší mírou validity ve smyslu poznání kandidáta a predikce jeho budoucího výkonu. Hodnotitelé AC sledují během dne u účastníků/kandidátů různé oblasti, ať už se jedná o osobnostní nastavení jedince, jeho schopnosti a dovednosti, popř. znalosti. Aktivity bývají různě časově i intelektuálně náročné. Proto bývají ze začátku AC zařazeny aktivity náročné na pozornost (v rámci např. psychodiagnostického bloku). Pro většinu AC je typické využívání jak individuálních metod (interview, psychodiagnostika), tak také skupinových aktivit.

Mezi oblíbené metody patří například:

  • představení,
  • interview,
  • prezentace,
  • případová studie,
  • týmová práce,
  • psychodiagnostické dotazníky a testy, znalostní testy,
  • a další metody.

ÚSPĚŠNÉ ASSESSMENT CENTRUM – SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Pojďme se nyní společně podívat na kuchařku pro tvorbu úspěšného AC. Vytvořit a zrealizovat AC je, jak  nám jistě dáte za pravdu, dost náročné. Naštěstí existuje řada možností, jak si vytvořit AC přesně podle vašich představ, ať už se jedná o organizační zajištění, hodnotitele i finance.

První je potřeba odpovědět si na otázku, kdo bude realizátor Vašeho AC:

  • externí dodavatel (nejlépe společnost s dlouholetou zkušeností s realizací AC),
  • vy s částečným využitím služeb externího dodavatele,
  • pouze Vy.

Ať už se rozhodneme pro jakoukoliv variantu, vždy hledáme nejvhodnějšího kandidáta, tedy takového, který má nejen znalosti, schopnosti, dovednosti, zajímavou praxi, upřímnou motivaci či výjimečný talent, ale soustřeďujeme se na všechny aspekty zároveň a hledáme jejich jedinečnou kombinaci.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.