Týmové role

I když je současná západní společnost silně individualisticky zaměřená, je práce v týmu běžnou pracovní náplní velkého počtu zaměstnanců.

SOFT-SKILLS A TÝMOVÉ ROLE

Jedinec pracující v týmu musí disponovat určitými kvalitami z oblasti soft-skills. Ty se týkají především komunikačních schopností. Sladění cílů jednotlivce se skupinou je základem pro efektivně fungující týmy. Zároveň je vhodné, aby si jednotliví členové týmu “sedli”, což je podmíněno jejich osobností a očekáváními.

To ale nutně neznamená, že mají být všichni stejní. Lehké napětí je v týmu žádoucí a vede k diverzitě názorů a myšlenek, z nichž mohou vyrašit mnohdy nekonvenční a originální řešení problémů. Podstatné ale je, aby se tým byl ve výsledku schopen na něčem dohodnout a všichni jeho členové táhli za jeden provaz.

TÝMOVÉ ROLE A JEJICH VÝZKUM

Práce v týmech je tedy v centru pozornosti psychologů již od úsvitu sociální psychologie jakožto samostatného podoboru psychologie. A ani společnost TCC online není pozadu a přináší své vlastní řešení pro firmy potýkající se s nesnázemi v týmovém fungování nebo vyhledávající možnosti zlepšení výkonu svých týmů.

Společnost TCC online nabízí hned několik produktů, které mohou v tomto pomoci. Jsou to jednak týmové výstupy pro jednotlivé dotazníky, které umožňují porovnávat např. osobnostní strukturu jednotlivých členů týmu, strategie zvládání stresumotivace v kariéře a další.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ TÝMOVÝCH VÝSTUPŮ

Tyto výstupy mohou pomoci k pochopení dynamiky týmu a odhalení skrytých a nevyřčených problémů a přání jednotlivých členů. Můžeme například zjistit, že v týmu o třech lidech je jeden člen motivován spíše uznáním a pochvalou a ostatní dva jsou silní individualisté se sklony k soutěživosti. Takový tým bude jen ztěží funkční, protože jeho dva individualističtí členové se neshodnou a ani nepochválí svého kolegu, když je to na místě. Ten nejspíše v týmu příliš dlouho nevydrží nebo jeho motivace klesne na minimum.

Stejně tak můžeme např. zjistit, že část většího týmu se cítí být přehlížena dominantním extravertním kolegou, protože mají spíše introvertní sklony a jejich kolega je při poradách snadno přehluší, ačkoli jeho nápady nejsou tak dobré.

Příkladů využití týmových výstupů pro jednotlivé dotazníky je bezpočet. Jejich přidaná hodnota spočívá právě v podkladech pro důkladnou analýzu fungování týmů různých velikostí napříč všemi obory. Jedná se tak o příjemný vedlejší produkt dotazníkových šetření v rámci týmu.

TÝMOVÝ PROFIL

TCC online disponuje i produktem, který je specificky zaměřen právě na týmy. Jedná se o dotazník Týmový profil. Ten je volně inspirován široce využívanými Belbínovými týmovými rolemi. Jeho přidanou hodnotou na rozdíl od Belbínových týmových rolí je jeho přímá provazba na námi vyvinutý Multifaktorový osobnostní profil.

 Tato provazba předpokládá, že každý člověk zaujímá souběžně různé týmové role a pracuje s nimi. Týmové role jsou přitom na rozdíl od relativně stálých osobnostních charakterik více situačně podmíněné. V různých týmech se můžeme chovat různě na základě toho, s jakými lidmi jsme v kontaktu. Skupinka introvertů z příkladu uvedeného výše by např. mohla být více průbojná, kdyby nebyla válcovaná svým extraverním průbojným kolegou.

Na podkladu této teorie vznikl dotazník Týmový profil. Jeho cílem je porovnat osobnostní charakteristiky jedince zjištěné Multifaktorovým osobnostním profilem s jeho aktuální rolí v týmu. Pokud jsou tyto výsledky v souladu, lze prohlásit, že jedinec pracuje v týmu na vhodné pozici odpovídající jeho osobnosti.

VÝSTUPY TÝMOVÉHO PROFILU

Pokud ve výsledcích nalezneme výrazný rozdíl mezi osobnostním nastavením a týmovou rolí, vypovídá to o tom, že se jedinec může (ale nutně nemusí) cítit v týmu nekomfortně, což může ovlivňovat jeho výkon, motivaci a spokojenost.

Samotné zjištění týmových rolí a jejich možných diskrepancí je ale jen začátkem cesty. Jedná se o diagnostiku, podobně jako když lékař zjistí původ nemoci. Samotný proces léčby týmu by měl následně být v rukách zkušeného psychologa.

Týmové role jsou jedním z nejpodstatnějších a nejzajímavějších příspěvků sociální psychologie světu práce a personalistiky. Pokud cítíte, že váš tým nefunguje tak, jak má, jsou v něm často konflikty, které se nedaří uspokojivě vyřešit, zkuste zvážit některé z možností řešení, které vám nabízí společnost TCC online.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.