Dotazník spokojenosti a loajality zaměstnanců a jeho přínosy

Potřebujete zjistit, co si Vaši zaměstnanci skutečně myslí? Aneb co může přinést dotazník spokojenosti zaměstnanců firmě…

HLAVNÍ VÝHODY DOTAZNÍKU PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI

Ve firemním prostředí jsou průzkumy spokojenosti zaměstnanců dlouhodobě uznávané jako cenné nástroje pro zmapování názorů a postojů zaměstnanců. Moderní metody pak zjišťují navíc i angažovanost a míru identifikace zaměstnance s firmou.

Hlavním benefitem průzkumu spokojenosti pro firmu je anonymita. Při zjišťování názorů zaměstnanců formou face-to-face rozhovorů prakticky nelze získat relevantní informace. Anonymita zajišťuje lidem možnost se svobodně vyjádřit.

CO UMÍ MODERNÍ DOTAZNÍK PRO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ZJISTIT?

Novější a modernější průzkumy spokojenosti pracují již plně na online platformách. To umožňuje nejen vyplnění dotazníků zaměstnanci online, ale i okamžité generování výstupních zpráv. A to včetně nastavení různých parametrů, které mění obsah výstupní zprávy. Díky tomu lze například získat přehled rizikových skupin zaměstnanců, zaměření se jen na otázky, které zaměstnanci hodnotí jako klíčové a více možností hodnocení návratnosti dle různých kritérií. Online zpracování umožňuje i historická srovnání napříč více průzkumy, což dodává výsledkům časovou perspektivu, díky které je možné sledovat změnu v angažovanosti a/nebo identifikaci v čase.

Moderními online průzkumy spokojenosti tak lze získat velmi relevantní informace o názorech zaměstnanců, které mohou tvořit podklad pro cílené intervence tam, kde firmu „tlačí bota“. Díky možnosti nastavení různých třídících kritérií můžete snadno zjistit, že zaměstnanci z určité pobočky či oddělení jsou výrazně méně spokojení, angažovaní a identifikovaní než průměrný vzorek. To vám otevírá cestu k tomu, abyste situaci začali řešit.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI PROBĚHL, CO KONKRÉTNĚ MÁM DĚLAT S VÝSLEDKY?

Postoje zaměstnanců se mění těžko, ale není to nemožné. Někdy stačí výměna manažera, jindy je třeba zvážit jiný motivační systém apod. Škála intervencí je široká a je třeba zvolit ten správný krok, který povede k větší angažovanosti, spokojenosti a identifikaci zaměstnanců s firmou. Pokud máte potřebné nástroje, umožní vám průzkum spokojenosti jejich přesné zacílení. Pokud ne, můžete je vytvořit až po průzkumu.

Další možností je oslovit firmu, která průzkum spokojenosti dodala. Kvalitní průzkumy jsou tvořeny firmami s dlouholetými konzultantskými zkušenostmi z této oblasti a je tedy velká pravděpodobnost, že by vám dodavatel průzkumu mohl pomoci i s řešením problémů, které průzkum odhalí.

Průzkum spokojenosti je jednou z mála metod, která umožňuje získat nezkreslené informace o postojích zaměstnanců, které jsou základem pro jejich angažovanost a identifikaci s firmou. Jejich správným použitím můžete snadno zjistit, kde vás „tlačí bota“ a potenciální problémy řešit, dokud jsou v zárodku.

Můžete se tak vyhnout vysoké fluktuaci a snížené efektivitě – strašákům každé firmy.

PODÍVEJTE SE, CO VŠE UMOŽŇUJE NÁŠ PRŮZKUM SPOKOJENOSTI A OZVĚTE SE, RÁDI VÁM VŠE PODROBNĚ PŘEDSTAVÍME.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.