Assessment centrum, assessment testy / Online testy pro assessment centra

Assessment centrum představuje efektivní a moderní metodu výběru zaměstnanců na základě diagnostiky pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče.

Psychodiagnostické dotazníky a testy jsou velmi často důležitou metodou při realizaci assessment centra. Zvláště v případě, kdy assessment centrum probíhá online, je využití kvalitní psychodiagnostiky jako doplňkové metody často doporučované.

Naše společnost TCC online by Vám ráda představila možnosti použití našich online diagnostických testů a dotazníků pro realizaci moderního assessment centra.Získejte ukázku zdarma

HLAVNÍ VÝHODY ONLINE PSYCHODIAGNOSTIKY V PROCESU ASSESSMENT CENTRA

K čemu je možné využít online diagnostiku při realizaci assessment centra:

  • psychodiagnostické dotazníky a testy poskytují nový pohled na uchazeče prostřednictvím interpretace výstupů v oblasti osobnostní charakteristiky, motivace a výkonnostních předpokladů,
  • do výstupů se nepromítá subjektivní pohled hodnotitelů, což je pro úspěšné assessment centrum důležité kriterium,
  • rychle testují schopnosti a dovednosti kandidátů v různých oblastech a tím šetří čas hodnotitelům v rámci vyhodnocení assessment centra,
  • dávají hodnotitelům možnost okamžitě pracovat s výsledky psychodiagnostiky i během assessment centra
  • odpadají náklady spojené s administrací dotazníků a testů ve formě tužka-papír,
  • díky širšímu spektru zastoupených metod v assessment centru získáte komplexnější obraz o kandidátovi,
  • výstupní zprávy mohou představovat podklad pro zpětnou vazbu pro kandidáty,
  • online diagnostika představuje způsob efektivního využití ,“volného“ času ostatních kandidátů, v době kdy probíhají osobní pohovory nebo individuální modelové situace
  • mohou sloužit jako preselektivní nástroj pro assessment centrum.

Více se o našich psychologických testech a dotaznících využitelných pro assessment centrum můžete dozvědět zde –psychodiagnostické dotazníky a testy pro assessment centrum .

Pokud se chystáte realizovat assessment centrum, podivejte se i na nabídku služeb naší mateřské společnosti TCC, která Vám umí nabídnout vše od kompletní realizace assessment centra až po katalog modelových situací pro assessment centrum v případě, kdy ho chcete realizovat sami a hledáte inspiraci.

Moderní assessment centrum lze realizovat také kompletně v online podobě. V těchto případech se využívá prostředí běžného internetového prohlížeče. Umožňuje to realizovat kvalitní výběr kandidáta a nábor i v situaci, kdy např. není možné cestovat. Online Assessment centrum je velice přínosné také při posuzování předpokladů a kompetencí kandidátů pro fungování ve vzdálených týmech nebo na home office.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.