HR analytics – rozhodování založené na datech

17. 08. 2018

Co se skrývá pod pojmem HR analytics?

HR analytics (nebo také people analytics) je relativně nové odvětví HR. Prostřednictvím statistických nástrojů – deskriptivních či prediktivních modelů a vizualizace dat nám pomáhá vyvozovat závěry ohledně přímého vlivu zaměstnanců na obchodní výsledky organizace. Tento přístup nám tedy dodá informace jak postoje, chování či osobnostní vlastnosti a charakteristiky zaměstnanců mohou ovlivňovat úspěšnost naší firmy. Konkrétně zjistíme odpovědi na otázky jako např.:

  • Kteří zaměstnanci pravděpodobně naši organizaci brzy opustí a kdo naopak zůstane?
  • Jak odhalíme potenciálně výkonné zaměstnance již při náboru?
  • Kolik nás stojí nahrazování zaměstnanců, kteří odešli?
  • Jak snížíme fluktuaci?

Firmy, které najímají schopné a motivované zaměstnance, kteří dostávají příležitost vykonávat svou práci kvalitně, si povedou lépe než konkurenční organizace, které takové zaměstnance nemají.

Jak to funguje?

HR analytics využívá statistických modelů. Ty nám pomáhají zachytit strukturu reálných situací a znázornit je pomocí rovnic, grafů, diagramů apod. Matematický model je pouze zjednodušeným abstraktním náhledem na danou ve skutečnosti komplexnější situaci. Daný model nám umožňuje vysvětlit, jak na sebe vzájemně působí jeho jednotlivé komponenty a vytvářet předpovědi týkající se jejich chování.

Příkladem modelu může být situace, kdy architekt plánuje výstavbu mostu. Nejdříve vytvoří model, který je příslušnými autoritami posouzen, případně pozměněn a až po schválení postaven. V architektuře zkoumáme model mostu za účelem predikce toho, zda nespadne. Podobně firmy při náboru či povyšování zaměstnanců potřebují vědět, zda potenciální zaměstnanec bude pracovat spolehlivě a kvalitně.

Success Factor Index

Jedním z produktů, které pomáhají zlepšit obchodní výsledky organizace, je Success Factor Index, který v TCC online nabízíme. Díky této metodě je možné predikovat výkon zaměstnanců již při náboru.

SFI na FB

Při náboru samozřejmě není možné potenciální zaměstnance testovat na veškeré osobností vlastnosti a charakteristiky. Psychodiagnostika, která tvoří základ metody Success Factor Index, obsahuje jak výkonové testy, tak psychodiagnostiku zaměřenou na tzv. soft skills (např. asertivita, zvládání zátěže, kreativita či ochota spolupracovat). Dle výzkumu, který byl proveden na Harvardské univerzitě, jsou soft skills pro úspěch v zaměstnání na některých pozicích stejně důležité nebo dokonce mnohem důležitější než odborné znalosti a dovednosti. Na univerzitě v Ambale zase zjistili, že výkonnějšími a častěji povyšovanými pracovníky bývají právě zaměstnanci silní v soft skills.

Pro více informací o metodě Success factor index klikněte zde nebo nás kontaktujte na info@tcconline.cz.

Autor: Rozálie Nyirendová, Data Analyst/Psychometrician

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.