Představujeme novou podobu dotazníku pro diagnostiku týmových rolí

27. 07. 2020

Naši vývojáři nezahálí ani v létě, a tak Vám můžeme představit novou, vylepšenou podobu dotazníku, který se věnuje diagnostice týmových rolí. 

ik_TP

Dotazník Týmové role sleduje míru preference týmových rolí a je určen pro diagnostiku pracovníků, kteří působí ve stabilních nebo projektových týmech. Kromě individuálních výstupů lze generovat rovněž týmové výstupy.

Týmové role jsou v době, kdy lidé často pracují vzdáleně, mnohem důležitější než kdy dříve. U vzdáleně pracujících týmů je klíčové, aby byly sladěné a fungovaly efektivně.

Máte už tým zmapovaný a potřebujete vybrat nové kolegy? Ověřte si, že zapadnou a dobře doplní stávající tým.

Jste v situaci, kdy občas spolupráce vázne a není vždy tak hladká, jak by bylo potřeba? Dotazník Týmových rolí Vám může napovědět, kde je základ potíží. Dotazník nabízí nejen individuální výstupy, ale také přehledné týmové s novými interpretacemi. 

 

Týmové role - ukázka výstupu

Obrázek: ukázka výstupu z dotazníku Týmové role

 

Odpovídá role v týmu osobnostnímu profilu?

Využijte dotazník Týmové role společně s dotazníkem Multifaktorový osobnostní profil a zjistěte, zda role v týmu odpovídá osobnostnímu profilu.

Dotazník Týmových rolí předpokládá, že každý člověk souběžně zaujímá různé role, které ovšem nemusí nutně odpovídat osobnostnímu profilu. Zatímco osobnostní charakteristiky mají spíše trvalý charakter, méně závislý na vnějších vlivech, týmové role zaujímáme vždy v kontextu konkrétního týmu, jeho potřeb a požadavků zvnějšku. 

Soulad nebo naopak nesoulad preferovaných týmových rolí a osobnostních charakteristik pak může vypovídat o míře osobního komfortu, s nímž se v těchto rolích pohybujeme. 

Pokud tedy zkombinujeme výstupy Multifaktorového osobnostního profilu s výstupy dotazníku Týmové role zjistíme, zda role v týmu odpovídá osobnostnímu nastavení daného člověka a můžeme tak snadněji predikovat, zda se ve své týmové roli bude cítit dobře. Lze také snadněji identifikovat oblasti, ve kterých můžeme předpokládat rychlejší rozvoj a oblasti, kde bude rozvoj pravděpodobně méně efektivní.

Graf: porovnání týmových rolí a osobnostních charakteristik

 

Obrázek: Ukázka výstupu při propojení osobnostních charakteristik s týmovými rolemi.

Týmové výstupy generujete zdarma

Jako u většiny našich dotazníků i u dotazníku Týmové role lze generovat týmové výstupy, neboli výstupy, které shrnují situaci několika členů v rámci jednoho týmu.

Jinými slovy. Pokud dotazník Týmové role vyplní všichni nebo většina členů Vašeho týmu, můžete si snadno udělat obrázek, kolik máte v týmu dotahovačů, kolik motivátorů, inovátorů nebo třeba realizátorů, zda jsou role v týmu rovnoměrně vyváženy a zda rozvržení rolí odpovídá potřebám Vašeho projektu či společnosti, případně zda některá z rolí není ve vašem týmu zastoupena vůbec.

 

Zajímá Vás Psychodiagnostika nebo další moderní online nástroje pro HR?

Kontaktujte nás na info@tcconline.cz.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.