Zdroje stresu – některé využijete a jiné se raději pokusíte eliminovat

02. 11. 2018

Vyzkoušejte naši novinku – dotazník Zdroje stresu a využijte jeho výstupy při plánování rozvoje zaměstnanců.

„Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý; je zároveň koření života, neboť každé hnutí mysli a každá činnost zapříčiňuje stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může znamenat pro druhého životodárné uzdravení.“ Hans Selye – kanadský lékař, biolog, chemik a endokrinolog, otec moderního výzkumu stresu.

Muž ve stresu – zdroje stresu

Stres nás provází v každodenním životě, ale pokud volíme vhodné strategie k jeho zvládání, nemusí být vždy naším nepřítelem. Které faktory v osobním i pracovním životě vedou ke vzniku stresu? Jaké emoce a psychickou zátěž to v nás vyvolává? V čem se může člověk rozvíjet tak, aby příště stresové zátěži odolával lépe? Nejen odpovědi na tyto otázky získáte pokud využijete náš nový dotazník Zdroje stresu.

Dotazník jsme vyvinuli s podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR) a komplexně mapuje stresové faktory ve všech oblastech osobního i pracovního života pomocí 14 škál. Faktory jsou sledovány z hlediska emočního naladění a míry stresu, které v člověku vyvolávají.

 

Komu je dotazník určen?

Dotazník je určen pro psychodiagnostiku v rámci osobního rozvoje zaměstnanců, zejména pak těch, kteří jsou ve vyšší míře vystaveni psychické zátěži, pracovníků na exponovaných pozicích a také těch, na které jsou kladeny vysoké nároky na stresovou odolnost. Dotazník lze skvěle využít např. pro prevenci syndromu vyhoření zaměstnanců.

S pomocí dotazníku Zdroje stresu zjistíte:

  • co je pro Vaše zaměstnance nepříjemné a stresující,
  • jaké oblasti v jejich životě hladinu stresu zvyšují,
  • co je motivuje k vyšším výkonům,
  • jaké oblasti jim přinášejí radost,
  • co jim pomáhá se stresem se vyrovnat.

Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Zdroje stresu

Výstupní zpráva dotazník Zdroje zátěže – graf

 

 

 

Na obrázku je graficky shrnuto rozložení stresových faktorů v pracovní oblasti. Salutory jsou faktory, které přispívají k psychické pohodě a jsou naprosto klíčové pro schopnost překonávat překážky. Motivátory jsou faktory, které vyvolávají pozitivní emoce, ačkoliv jsou spjaty s vyšší mírou stresu. Představují výzvy, které člověka posouvají dál. Stresory jsou faktory, které člověka vystavují určitému tlaku a navíc s nimi má spojeny negativní pocity.

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník zvládání zátěže – stresu vs. dotazník Zdroje stresu

Ikony dotazníků: Dotazník zvládání zátěže a dotazník Zdroje stresu

Možná již využíváte náš Dotazník zvládání zátěže – stresu a napadá Vás jak spolu souvisí, zda na sebe navazují nebo jestli je vlastně vůbec potřebujete oba.

Je důležité říci, že jde o dva samostatně využitelné dotazníky. Můžete používat jeden či druhý, ale pokud se rozhodnete pro oba dva, budete schopni rozpoznat nejen zdroje stresu, ale také strategie, které vedou k jejich překonání.

Dotazník Zdroje stresu ve své podstatě zastřešuje Dotazník zvládání zátěže – stresu. Pokud Váš zaměstnanec vyplní oba dva dotazníky, dojde k jejich propojení a výstup dotazníku Zdroje stresu následně nabídne doporučení, na kterých strategiích zvládání stresu by měl pracovat., aby se lépe vyrovnal se stresovými faktory ve svém životě.

Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Zdroje stresu

Ukázka z výstupní zprávy Dotazníku zvládání zátěže

 

 

Na obrázku vidíte grafické znázornění strategií, které mohou pomoci při překonání zdrojů stresu a naopak strategií, které mohou pohodu v dané oblasti ještě snížit.

 

 

 

 

 

Zvládání stresu je v dnešní době podstatnou kompetencí, kterou stojí za to rozvíjet nejen v osobní, ale také na firemní úrovni. Rozklíčujte stresové faktory a odhalte strategie k jejich překonání.

Více informací o dotazníku Zdroje stresu získáte zde.

Více informací o Dotazníku zvládání zátěže – stresu získáte zde.

Využijte dotazník Zdroje stresu a Dotazník zvládání zátěže – stresu při plánování rozvoje zaměstnanců. Kontaktujte nás na info@tcconline.cz, rádi Vám oba dotazníky představíme.  

 

Dotazníky jsme připravili s podporou TA ČR.

Logo TA ČR

 

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 728 123 456

Blog

Formáty zaměstnaneckých průzkumů 2022

07. 04. 2022

Pokud slýcháte, že tradičním průzkumům odzvonilo, nenechte se klamat, není to tak a praxe to potvrzuje. Našimi průzkumy prošlo...

Představujeme náš tým. Seznamte se s Adrienou!

21. 03. 2022

Adriena se k nám připojila během léta minulého roku a společně s Ivanou se stará o Vás, naše klienty. Co ji přivedlo k práci...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.