soft skills

HR analytics – rozhodování založené na datech

17. 08. 2018

Co se skrývá pod pojmem HR analytics? HR analytics (nebo také people analytics) je relativně nové odvětví HR. Prostřednictvím statistických nástrojů – deskriptivních či prediktivních modelů a vizualizace dat nám...

Lorem ipsum dolor sit areo hinil vyzkoušejte kontaktujte nás

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.